Piletimüügi-, reisijate- ja pagasiveo eeskirjad kehtivad alates 11.08.2020

PILETIMÜÜGIEESKIRJAD

1.MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga

Tulisilm OÜ (Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.

1.2. Esialgne Sõidupilet, ehk Originaalpilet, on Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping, mille tingimusi ei ole muudetud.

1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on Reisija ja Vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub Originaalpiletil.

1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama Sõidupileteid vastavalt Vedaja kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

1.5. Ümberistumisega reis on reis, mis eeldab, et Reisija vahetab ette antud peatuses (märgitud piletil) bussi, et jõuda enda poolt valitud sihtkohta. Ümberistumisega reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.

1.6 Edasi-tagasi reis on reis ühest linnast teise ja tagasi linna, kus kohast reis algas. Edasi-tagasi reisil on üks ja sama pileti number ning erinevad QR numbrid.

2. SÕIDUPILETID

2.1. Sõidupilet annab Reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult Sõidupiletil märgitud Reisil ja kokkulepitud tingimustel.

2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab Reisija kehtiva Sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul.

2.3.Kui Sõidupilet on ostetud soodustusega, peab Reisia tõendama õigust valitud soodustusele. Vastasel juhul tuleb Reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.

2.3.1. Hinnavahe tasumine bussis ei ole võimalik. Hinnavahe tasumise asemel tuleb osta bussist uus õige soodustusega/soodustuseta Sõidupilet ning vigane pilet tuleb saata Vedaja e-postile ning vale pileti maksumus tagastatakse Reisijale.

2.4. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides Agentide esindustes, kodulehel www.tulisilm.eu.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:

3.1.1. Internetist aadressil www.tpilet.ee;

3.1.2. vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis. Sõidupileti hind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses;

3.2. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik sõltuvalt riigist tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on Sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.

3.3. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt on võimalik tasuda sularahas ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot.

3.4. Reisija peab Sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, sh. väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja Sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.

3.5. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:

3.5.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele Reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);

3.5.2. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele Sõidupiletitele.

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE

4.1. Eesti siseriiklikel liinidel ei ole võimalik Sõidupiletit muuta. Soovi korral saab Reisija originaalpileti tagastada (punkt 5.) ja osta uue Sõidupileti.

4.2. Agendi juures muudatuste tegemisel võib lisanduda Agendi poolne teenustasu.

4.3. Sõidupileti muutmisel väljastatakse Reisijale uus Sõidupilet ning muudetud pilet ei ole Originaalpilet (p. 1.2.). Sõidupileti muutmisel tuleb Reisijal tasuda esialgse ja uue Sõidupileti hinnavahe juhul, kui uue Sõidupileti hind müügisüsteemis muutmise hetkel on kallim.

4.4. Kui Reisija soovitud uuel reisil on Sõidupileti hind madalam kui esialgsel Sõidupiletil, ei tagastata Reisijale hinnavahet.

4.5. Kõikidel muudel juhtudel, kui punktis 4.1. toodud muudatused, tuleb Reisijal osta uus Sõidupilet.

4.6. Ostetud piletil olevaid allahindlusi ei ole võimalik muuta (ja allahinnatud piletit vahetada täishinnaga pileti vastu). Allahindlused on loetletud punktis 3.7.1. Sellisel juhul on võimalik pilet tagastada (vt punkt 5) ja osta õige soodustusega uus pilet.

4.7. Muudetud Sõidupileteid ei saa tagastada.

5. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE

5.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud.

5.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse Sõidupileteid tagasi vastavalt Agendi tingimustele;

5.2.1. kampaania raames ostetud Sõidupiletitele kehtivad tingimused on välja toodud punktis 6 – kampaania reeglid.

5.3. Vedaja ei hüvita Reisijale Sõidupiletit, kui Reis jääb toimumata Reisija enda poolt valesti vormistatud Reisi (nt. vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms) või Reisija Reisile hilinemise tõttu.

5.4. Vedaja tagastab Reisijale Sõidupileti maksumuse samale kontole, kust makse oli sooritatud.

5.4.1. Agendi juures sularahas makstud Sõidupiletite tagastus tehakse Sõidupiletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule volikirja alusel. Sularaha väljamaksete puhul on isikut tõendava dokumendi esitamine kohustuslik.

5.5. Reisija on kohustatud kandma Sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.

6. KAMPAANIA REEGLID

6.1. Kampaaniahinnaga ostetud Sõidupileteid ei saa vahetada teiste kampaaniapiletite vastu.

6.2. Kampaania Sõidupileteid ei saa tagastada.

6.3. Kampaaniahind kehtib vaid piiratud arvule istekohtadele väljumise kohta.

REISIJATE- JA PAGASIVEO EESKIRJAD

1.MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga Tulisilm OÜ (Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.

1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama Sõidupileteid vastavalt Vedaja kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE

2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).

2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja Reisija isiklikud asjad on Reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu ja tagastamise eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku bussijaama. Leitud esemeid hoitakse 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada bussijaama lahtiolekuaegadel. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata, antakse sihtpunktis üle bussijaama turvateenistusele või politseile. Kiiresti riknevaid toiduaineid ei säilitata tagastamiseks.

2.3. Reisijal on lubatud lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi. Pagasi paigutamine pagasiruumi ja selle hilisem väljastamine Reisijale toimub vaid bussimeeskonna poolt.

2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse reisipagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale ja selle eest Reisijalt lisaraha ei võeta.

2.4. Kui Reisija reisipagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.

2.5. Eesti siseliinidel reisipagasit ei märgistata pagasinumbriga.

2.6. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada bussis viibivatele Reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.

2.7. Jalgrattaga Reisijate jalgrattad transporditakse ainult bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne Reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad Vedaja piletimüügieeskirjad (punkt 5), välja arvatud bussijuhi poolt vastavasisuliselt märgistatud piletid, mida saab muuta vahetult enne reisi väljumist.

2.8 Reisijal, kes reisib koos ratastooliga on õigus paigutada oma ratastool pagasiruumi. Pagasiruumi paigutatud ratastooli eest vastutab Vedaja. Vedaja süül ratastooli vigastamise või ära kaotamise kompenseerib Vedaja. Kompenseeritav summa on võrdne ratastooli parandamise või uue samaväärse ratastooli soetamise väärtusega.

2.9. Vedaja bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, narkootilisi-, sööbe-, tuleohtlikke ja lehkavaid aineid. Korrektse pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Reisijal on õigus:

3.1.1. saada veoteenust vastavalt ostetud Sõidupiletile;

3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;

3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;

3.1.4. nägemispuude korral võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada Sõidupilet.

3.1.5. Pileti ostnud Reisija, kes on puudega või piiratud liikumisvõimega ning kelle transportimisest on Vedaja keeldunud (vaata punkt 4.10) omab õigust pileti hüvitisele.

3.2. Reisija on kohustatud:

3.2.1. esitama Sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolli õigusega ametiisikule tema nõudmisel;

3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi või muud dokumendid, mis on vajalikud sõidusoodustuse tõestamiseks;

3.2.4. tagama, et temaga kaasas olev käsipagas või muu ese ei ohustaks ega häiriks kaasreisijaid;

3.2.5. Reisi vältel tehtavates vahepeatustes bussist väljumisel naasma bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal.

3.2.6. Alaealise lapsega reisides peab Reisija/lapsevanem enne reisi tutvuma Vedaja poolt kehtetatud reeglitega (vaata punkt 6).

3.2.7. Puudega või piiratud liikumisvõimega Reisija on kohustatud ettevõtet teavitama isiku abivajadusest vähemalt 36 tundi enne väljumise aega ning isik peab ilmuma kindlaksmääratud kohta hiljemalt 30 minutit enne väljumisaega.

3.2.8. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama Vedajat oma istekohaga seotud erivajadustest broneeringu tegemise ajal või pileti eelmüügist ostmise ajal, eeldusel, et kõnealune vajadus on sellel ajal teada.

3.3. Reisijal on keelatud:

3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, narkojoobes, määrdunud riietes, tarbida alkoholi või narkootilisi aineid, suitsetada või häirida muul moel kaasreisijaid;

3.3.2. avada või sulgeda aknaid või luuke ilma bussijuhi loata;

3.3.3. takistada uste avanemist või sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;

3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;

3.3.5. lõhkuda, risustada või määrida bussi ja selle sisustust;

3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;

3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanuna kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);

3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.

3.4. Turvalisuse huvides ja vastavalt EL regulatsioonidele peavad turvavöödega varustatud bussis Reisijatel olema turvavööd sõidu ajal kinnitatud. Alla 12-aastastel lastel ei ole lubatud reisida esimesel istmereal istekohtadel 1-4 ning istekohtadel, mis asuvad bussi keskmise väljapääsu juures.

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastikuoludest, ummikutest teedel, teeremondist, riigiorganite tegevuse tõttu, avariist jne), samuti Reisijate endi tegevuse tõttu ja mis mõjutab Vedaja kohustuse täitmist. Ka teistel põhjustel, mida Vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.

4.2. Vedaja ei võta vastutust Partnerite busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest või Partnerite mitteväljunud reiside eest.

4.3. Vedaja ei vastuta Reisjale tekkinud kahjude või samata jäänud kasumi eest, mis on põhjustatud või võib tekkida olukorras, kus buss ei ole õigel ajal jõudnud sihtkohta, kuid Vedaja vastutab osutatud teenuste eest (vt lõiku 4.8).

4.4. Sõidupiletiga Reisija, kes on hilinemise tõttu Reisist maha jäänud, kaotab õiguse sama Sõidupiletiga sõita mis tahes teises Vedaja bussis. Sõidupiletit tagasi ei osteta.

4.5. Kui Reisija ei ole saabunud bussi Sõidupiletil märgitud väljumisajaks, kaotab tema Sõidupilet kehtivuse ning Vedajal on õigus müüa tema istekoht teisele Reisijale.

4.6. Vedaja ei vastuta pagasiruumi paigutatud reisipagasi sisu ega selle säilimise eest, samuti ei vastuta vedaja Reisija pagasis olevate hinnaliste esemete (juveelid, foto- ja videotehnika, rahakupüürid, pangatšekid, väärtpaberid, kergesti purunevatest materjalidest esemed jms.) purunemise või kadumise eest. Juhul kui pagasiruumis olev kohver (näiteks pagasiruumis hoitav reisikott või kohver) on Vedaja süül saanud kahjustada hüvitab Vedaja Reisijale kuni 200 EUR. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt. Pagasikompensatsiooni arvutamisel võetakse arvesse pagasi amortisatsiooni (-20% aastas) ja pagasikviitungit või muud juriidilist dokumenti, mis võimaldab näha pagasi ostukuupäeva ja maksumust.

4.7. Vedaja soovitab Reisijal kasutada isiklikke pagasi kaitse meetmeid (näiteks kohvrilukk) ja samuti pagasikindlustus.

4.8. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül või Reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks sellele tagab Vedaja:

4.8.1. kui antud punktis toodud põhjustel hilines buss väljumisega üle 2 tunni või jõudis sihtkohta vähemalt 2-tunnise hilinemisega, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 50% Sõidupileti maksumusest;

4.8.2. kui antud punktis toodud põhjustel hilines sihtkohta jõudmine vähemalt 5 tundi, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 100% Sõidupileti maksumusest.

4.9. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül tagastatakse Reisijale soovi korral Sõidupileti täielik maksumus.

4.10. Vedajal on õigus keelduda puudega või piiratud liikumisvõimegaga inimeste transportimisest juhul kui see ei taga Reisija ohutust või ei ole sõiduki konstruktsiooniga seotud põhjustel võimalik.

4.11. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui Reisija:

4.11.1. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse.

4.11.2. ei ole Reisi vältel tehtavas vahepeatuses naasnud bussi graafiku järgsel väljumisajal või vastavalt bussijuhi poolt enne peatust antud informatsioonile;

4.11.3. on alkoholi- või narkojoobes;

4.11.4. ohustab või häirib kaasreisijaid;

4.11.5. häirib mõnel muul viisil Reisi toimumist ja ohutust;

4.11.6. ei vasta Vedaja poolt kehtestatud alaealisega reisimise nõuetele.

4.12. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 2 nädalat pärast sõitu. Vedaja on võtnud kohustuseks anda vastus busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.

4.13. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui Reisijal on ostetud Sõidupilet Reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub Vedaja sellise Sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, Reisijale sobivama Reisiga.

5. MUUD NÕUDED REISIJALE

5.1. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt Vedajat teavitatud. Pimeda juhtkoera veo eest tasu ei võeta (punkt 3.1.4.).

5.2. Juhul kui Reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on Vedajal õigus Reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja Reisija järgmises bussipeatuses maha jätta.

5.3. Lubatud on vedada väikeloomi või -linde ainult spetsiaalsetes transpordiks mõeldud puurides või kastides/kandekottides maksimummõõtudega 40 x 40 cm (laius, pikkus), nii et see mahub istmele. Lemmikule tuleb osta pilet. mille hind võrdne Reisija Sõidupileti hinnaga. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.

  1. ALAEALISTEGA REISIMINE

6.1. Eesti-siseselt reisides peab lapsel (0-7. eluaastani) olema kaasas saatja.

6.2. Vanemad kui 7 aastat lapsed võivad reisida ilma saatja/vanema(te)ta, eeldusel, et vanemad on teadlikud lapse asukohast ning et lapsel on võimalik võtta ühendust oma vanematega.

6.3. Alaealise lapse eest vastutab tema eestkostja.

6.4. Eesti siseriiklikul liinil võib lapse saatjaks olla tema alates 10-aastane pereliige või vähemalt 18-aastane saatja (mitte pereliige).

6.5 Alaealise reisi planeerides palun arvestada Lastekaitseseadusega, millest tulenevalt ei tohi alla 16- aastased alaealised viibida ilma saatjata avalikus kohas kell 23.00-06.00 (01.06-31.08 kehtib ajavahemik 24.00-05.00).

6.6 Lapse õiges peatuses väljumise eest ettevõte ei vastuta.

6.7 Üksinda reisival alaealisel soovitame kaasa võtta käsikirjas dokumendi, kus on kirjas vanemate kontaktandmed.